Nieuws


Terug naar overzicht

01-03-2017

Wat doe jij tegen cybercrime?

--'Eisen aan ondernemers mogen strenger'--

Het nieuw te vormen kabinet moet meer werk maken van de bestrijding van cybercrime. Ondernemers vinden dat strengere veiligheidseisen aan hen mogen worden gesteld om het te voorkomen.

Dat blijkt uit de online MKB Barometer Verkiezingen, die in aanloop naar de Tweede-Kamerverkiezingen wordt gehouden.
Binnen paar dagen na de start vulden ruim 1700 ondernemers de poll in op MKBServicedesk.nl. Daarin wordt hun mening gevraagd over zes belangrijke thema’s waar ondernemers mee kampen.

Cybercrime, volgens onderzoek van adviesorganisatie Deloitte goed voor een totale schade van meer dan 10 miljard euro, is een van de grote zorgen voor ondernemers. Naast diefstal van intellectueel eigendom, zijn zij vaak de dupe van phishing en ransomware, waarbij hackers geld eisen voordat ze ‘gekaapte’ systemen weer vrijgeven voor gebruik. Veruit de grootste kostenpost ontstaat volgens Deloitte doordat gerichte aanvallen door hackers bedrijfsprocessen volledig stilleggen.

In het bedrijfsleven blijft de weerbaarheid tegen cybercrime achter. Zo bleek onlangs dat bijna 9 op de 10 bedrijfswebsites niet veilig omgaan met gegevens van hun klanten.
Samen met VNO-NCW en MKB-Nederland startten de ministeries van Veiligheid en Justitie en Economische Zaken onlangs de campagne Veilig Zakelijk Internetten om het bewustzijn onder ondernemers te vergroten.

Brom: MKBservicedesk.nlTerug naar overzicht