Onderstaande informatie is bedoeld om je te helpen bij het doen van aangifte van cybercrime

Binnen de regionale recherche (op eenheidsniveau) zijn teams digitale opsporing (TDO’s) ingericht. Ook op landelijk niveau middels de Dienst Landelijke Recherche (DLR) wordt cybercrime bestreden. Een van de thematische rechercheteams van de landelijke recherche is volledig gericht op het opsporen van de meest geavanceerde vormen en netwerken van cybercrime. In het Team High Tech Crime werken uitsluitend digitaal specialisten aan de langlopende onderzoeken die vaak plaatsvinden in internationale samenwerkingsverbanden.

Je kunt aangifte doen bij het politiebureau bij je in de buurt. Via http://www.politie.nl/mijn-buurt/politiebureaus kun je politiebureaus in de buurt vinden of bel het algemene nummer van de politie 0900-8844 voor meer informatie. Wanneer je de afspraak maakt is het verstandig om duidelijk te maken dat het om cybercrime gaat zodat het bureau kan bepalen of een digitaal rechercheur bij het aangifteproces aanwezig moet zijn. 

Aangifte doen

Bij het opnemen van een aangifte worden een aantal vaste gegevens genoteerd. Houd er rekening mee dat er naar de volgende gegevens gevraagd zal worden:

 • Persoonsgegevens van je en die van de mogelijke benadeelde indien je dat niet zelf bent (inclusief adres- en contactgegevens);
 • Doet je aangifte namens een ander en heeft je daarvoor toestemming gekregen;
 • Plaats(en) waar het feit gepleegd is;
 • Data en tijden waarop of waartussen het feit gepleegd is;
 • Voorkeur voor het verhalen van mogelijke schade op een verdachte;
 • Wensen aangever met betrekking tot slachtofferzorg;
 • Relatie tussen personen en de goederen (bijvoorbeeld eigenaar, huurder, gebruiker).


Bij het aangiftegesprek zal een beschrijving worden gemaakt van het gepleegde feit en de omstandigheden. Hierbij kunt je denken aan de werkwijze van de dader.

Het helpt als je de benodigde stukken en bewijzen voor een mogelijk onderzoek kunt aanleveren. Bij het beschrijven van het strafbare feit en de omstandigheden zullen je mogelijk de volgende vragen gesteld worden:

 • Hoe bent je op de hoogte geraakt van het strafbare feit?
 • Wat is de datum en het exacte tijdstip waarop het delict gepleegd of ontdekt is?
 • Op welke manier heeft je contact gehad met de verdachte (e-mail, telefonisch, chat, etc.)
 • Welke handeling heeft tot de besmetting geleid? (downloaden, websitebezoek, etc.)


In geval van Ransomeware:

 • Hoe zag het ransomware-scherm er uit? (gebruikte taal, logo’s en kleuren).
 • Eventuele details over betalingen.
 • Welke gegevens zijn er versleuteld?
 • Welke acties heeft je zelf ondernomen?
 • Zijn deze handelingen buiten uw goedkeuring om verricht?


Het algemene advies is om nooit betalingen te doen, maar heb je toch betalingen aan de verdachte gedaan dan zijn de volgende gegevens voor de politie interessant:

 • Rekeningnummer(s) (bankafschriften bijvoegen);
 • Kwitanties (rembours);
 • Creditcard-/PayPal-gegevens;
 • Contactgegevens;
 • Bitcoinadressen


In geval van Phishing:

 • Hoe zag de mail er uit? (betrok het link, of een attachment).
 • Bent u naar een URL geleid (zo ja welke)?
 • Is er iets geïnstalleerd (zo ja, wat is de bestandsnaam en kunt u deze toesturen)?
 • Welke acties heeft je zelf ondernomen?
 • Zijn deze handelingen buiten uw goedkeuring om verricht?


In geval van Hacken:

 • Als er sprake is van hacken: wie maken er gebruik van de computer die gehackt is?
 • Tot welke bestanden heeft de Hacker toegang (gehad)?
 • Zijn er naast persoonsgegevens van uw bedrijf ook gegevens van anderen (klanten/ relaties) blootgesteld? Zie dan ook onze pagina over datalekken.

   

  Bij het mogelijke onderzoek naar een strafbaar feit probeert de politie zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen en analyseren. Je kunt de politie hierbij helpen door voor zover mogelijk de volgende zaken aan de politie te overhandigen:

  • IP-adressen van betrokkenen;
  • E-mailadressen van verzender en ontvanger
  • E-mailbericht en e-mailheader;
  • Gebruikersnaam verdachte (in chats, e-mails etc.);
  • Internetadres (URL);
  • Telefoonnummer;
  • Advertentienummer(s);
  • Afbeeldingen;
  • Chatlogs (indien die aanstaan);
  • Unieke gegevens (bijvoorbeeld een serienummer of bitcoinadres);
  • Encryptiesleutelgegevens.


  Voor het vastleggen en overhandigen van eerder genoemde zaken kunt gebruik maken van meerdere middelen. Denkt hierbij aan:

  • Digitaal (opgeslagen op cd-rom/usb-stick);
  • Printscreen;
  • Geprint op papier;
  • Foto gemaakt van het beeldscherm.


  Zie ook: